Aktualizacje

Aktualizacja Palette CAD 9.08

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. Po wybraniu kombinowanych źródeł światła, w kontrolerze obiektów można ustawić jasność dla całego źródła światła.

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.07

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. • Kontrolery obiektów dla inteligentnych obiektów i obszaru wprowadzania danych dla działań po lewej

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.06

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. • Jeśli tworzone jest pomieszczenie w obmiarze, przy wprowadzaniu danych można wstawiać lub usuwać

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.05

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. • Przy tworzeniu pomieszczeń dostępna jest opcja utworzenia pomieszczenia odpowiednio do wymiarów, przez wprowadzenie

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.04

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. • W managerze aktualizacji katalogów można teraz wyłączyć poszczególne katalogi z pobierania automatycznego. Później

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.03

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. • Rysowanie 2D: Przy generowaniu rysunku przekroju można automatycznie wygenerować kreskowanie płaszczyzn przekrojów.• Widok

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.02

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. • Po wybraniu stylu w zarządzaniu stylami pomiarów, stylami linii i szrafowaniem i zatwierdzeniem

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.01

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. • Obok dodatkowych ścian dostępne są teraz typy: ściana wewnętrzna i przedścianka.• Ściany wewnętrzne

Czytaj więcej »