Aktualizacja PaleteCAD 10.12

 • Zmieniono blokadę kąta dla operacji i funkcji Przeciągnij i upuść (skrót klawiszowy Alt)
 • W oknach 3D “Aksonometria” i “Perspektywa” można również przesuwać obiekt na wysokość za pomocą funkcji Przeciągnij i upuść. W tym celu musi być aktywowana blokada kąta
 • W przypadku funkcji Przeciągnij i upuść można włączać i wyłączać na stałe kopiowanie przez krótkie naciśnięcie klawisza Ctrl
 • W operacji „Przesuwanie” można utworzyć jedną lub więcej kopii obiektu poprzez krótkie naciśnięcie klawisza Ctrl podczas przesuwania myszą
 • Automatyka frontu w oknie “Front” została rozszerzona na okna, drzwi i wnęki: Widok w oknie “Front” zmienia się teraz automatycznie na front ściany, gdy obiekt do wbudowania jest wbudowany lub wybrany w tej ścianie na zarysie, w aksonometrii lub w perspektywie
 • W widoku z przodu, edytowalny wyświetlacz odległości do sąsiednich obiektów pokazuje również odległości do okien, drzwi i wnęk wbudowanych w ścianę
 • Import z baz danych 3D firmy CADENAS został zmieniony na nowocześniejszą bazę danych 3Dfind.it. Oprócz ulepszonych opcji wyszukiwania, możliwe jest ponowne uruchomienie i zmiana konfiguracji obiektu zaimportowanego z bazy danych do projektu
 • Teksty i obrazy wiszą na myszce po wstawieniu do Exposé i mogą być w ten sposób łatwiej rozmieszczone na arkuszu
 • Rozszerzono centrowanie tekstów i obrazów w Exposé
 • W technologii obróbki drewna materiały płyt, okładziny i krawędzie otrzymały dodatkowe praktyczne pola, w których można określić np. producentów, ceny lub specjalne wymiary
 • Wyświetlane pola mogą być przesuwane lub ukrywane w wygenerowanej tabeli w celu dostosowania tabeli do odpowiednich potrzeb
 • Tabele można wyeksportować jako plik CSV i ponownie zaimportować, np. w celu edycji w programie Excel
 • Podczas szybkiego wyrównania łączników na krawędziach istnieje możliwość obracania łączników z zewnątrz do wewnątrz i odwrotnie
 • Jeśli procesy obróbki lub łączniki są pobierane z innej płyty meblowej, przejmowane są również używane tam zmienne
 • Wartość zmiennej może być wykorzystana w projekcie
 • Podczas eksportowania płyty meblowej jako pliku DXF, nazwa pliku może być skonfigurowana w celu przygotowania go do dalszego wykorzystania w produkcji CNC