Aktualizacja PaletteCAD 10.11

Nowości w Palette CAD 10

 • Przełączanie między ekranem startowym a projektem działa znacznie szybciej
 • Rozszerzone możliwości szybkiego wstawiania i przenoszenia obiektów w projekcie za pomocą funkcji “przeciągnij i upuść”, które bazują na sprawdzonych metodach naszego projektanta online “Palette Home”
 • Nowe funkcje automatyczne „Sprawdzanie na kolizję”, “Wyrównanie względem ścian”, “Punkty magnetyczne” i “Edytowalne odległości między obiektami” można włączać i wyłączać na wierszu stanu
 • Tryb wyboru obiektu (wybór grupy, wybór podgrupy lub wybór pojedynczego obiektu) może być teraz nie tylko wyświetlany w wierszu stanu, ale również przełączany
 • Podczas przenoszenia obiektów oryginalny obiekt nie jest już wyświetlany. Widoczny jest jedynie punkt początkowy przenoszenia pełniący funkcję punktu chwytania. Poprawia to przejrzystość operacji
 • Rozszerzono zakres inteligentnych zmiennych obiektów rozciągliwych. W oknie dialogowym wyboru wersji obiektów z listy można teraz wybrać wersję nie tylko według wielkości, ale także według nazwy, oznaczenia i numeru artykułu
 • Podczas tworzenia i edycji inteligentnych, zmiennych obiektów rozciągliwych w edytorze, lista wariantów może być teraz edytowana bezpośrednio w tabeli
 • Jeżeli w menu “Wstaw” w przypadku prysznica bez brodzika dla odpływu wczytany zostanie obiekt z katalogów, to teraz obiekt ten można opcjonalnie obrócić o 180°
 • W płycie meblowej w technologii obróbki drewna łączniki można wstawiać bezpośrednio z katalogów i po prostu wyrównać z głównymi krawędziami płyty
 • Numer części płyty meblowej jest wyświetlany bezpośrednio w wierszu stanu
 • W ustawieniach można ustawić standardową grubość nowej płyty meblowej oraz kolor napisów na płycie