Aktualizacja PaletteCAD 10.04

 • Można utworzyć automatyczne Exposé, które może zawierać alternatywnie zarys, fronty, aksonometrię i perspektywę jako poszczególne karty
 • W Auto Exposé można automatycznie wstawiać specyfikacje
 • Dostępna jest nowa funkcja Zoom „Zoom, wybrane obiekty” w menu Widok: Przedstawienie można automatycznie powiększyć w takim stopniu, by wybrane obiekty w widoku projektowania wyświetlane były w maksymalnym rozmiarze
 • Na początku siatki wielkość skoku siatki dla każdego widoku zapisywana jest osobno
 • W edytorze materiałów można zastosować ekran podglądu w oknie dialogowym automatycznie jako ekran podglądu dla materiału
 • Dostępny jest Web Viewer dla projektów i obiektów Palette CAD. Dzięki Palette Cloud można wyświetlać projekty i obiekty PaletteCAD w przeglądarce. Możliwe są również wirtualne spacery. W tej dostępnej do spacerów scenie można kliknąć poszczególne obiekty i wyświetlać dane obiektów
 • Wygenerowania rysunku 2D i przekroje można aktualizować automatycznie. W tym celu w wygenerowaniu rysunku 2D zostaje utworzona inteligentna grupa, którą można zaktualizować przez obszar ustawień
 • W rysowaniu 2D dostępna jest ograniczona linia pomocnicza, która nie przedłuża się automatycznie do krawędzi widoku
 • W specyfikacjach istnieje teraz globalne ustawienie, umożliwiające dla specyfikacji analizę całego projektu
 • Przy wmurowywaniu obiektów sanitarnych, takich jak wanny, wyświetlane jest teraz okno dialogowe, w którym w okładzinach ściennych i podłogowych automatycznie generowana jest wnęka
 • W technice meblowej można teraz konwertować zaokrąglenia i ukosowania na kontury cięcia, swobodne frezowanie i zagłębienia o dowolnych kształtach. Pozwala to lepiej sterować wersją tych opracowań przy eksporcie CAM
 • Palette Home można od wersji 5 zapisać również w Palette Cloud. Plik Palette Home można zaimportować z Palette Cloud podwójnym kliknięciem automatycznie do Palette CAD i tam otworzyć