Aktualizacja PaletteCAD 10.13

Nowości w Palette CAD 10

  • Przesuwanie i kopiowanie metodą przeciągnij i upuść w widokach 2D i 3D zostało zoptymalizowane i jest teraz znacznie bardziej wydajne
  • W aksonometrii i perspektywie, podobnie jak w zarysie, istnieje teraz opcja, że obiekt rozpoznaje ścianę jako przeszkodę, gdy jest wstawiany oraz podczas korzystania z funkcji Przeciągnij i upuść (sprawdzanie na kolizję), i w efekcie obiekt automatycznie ustawia się tyłem do ściany
  • W stopce można włączyć lub wyłączyć automatyczne wyrównywanie względem ścian
  • Jeśli w projekcie zostanie wybranych kilka obiektów, można je również bardzo łatwo wyrównać w widokach 3D aksonometrii i perspektywy. W obszarze ustawień po lewej stronie znajdują się przyciski umożliwiające wyrównanie wszystkich obiektów względem ostatnio wybranego obiektu. Podczas projektowania, gdy mysz znajduje się nad przyciskiem, wyświetlany jest podgląd.
  • Ujednolicono sposób zapisywania obiektów w katalogach lokalnych oraz w Palette Cloud
  • Można zmienić ustawienie paska menu w programie na widok uproszczony (mniejszy), a przejście między zakładkami jest animowane. W ten sposób dostosowano zachowanie menu do systemu Windows 11