Aktualizacja PaletteCAD 10.08

 • Kiedy jest aktywna automatyka ukrywania w aksonometrii, w oknie zarysu automatycznie ukrywany jest również sufit
 • Operacje, takie jak przesuwanie lub kopiowanie dostępne są teraz również w widoku 3D (aksonometria i perspektywa). Zintegrowano inteligentne metody, za pomocą których można intuicyjnie określić warstwę pasującą do danej operacji. Klawisz Shift umożliwia łatwe ustawienie warstwy w 3D
 • Przy wstawaniu obiektów w aksonometrii lub w perspektywie można wybrać warstwę, na której ma zostać umieszczony obiekt
 • Kiedy w aksonometrii lub w perspektywie zostanie zdefiniowana grupa, przestrzeń obiektu zostaje ustawiona do ostatnio wybranego obiektu
 • W Exposé przyciskami „Obraz do góry / obraz do dołu” można przewijać pomiędzy stronami
 • Jeżeli punkt wstawiania obiektu znajduje się w jego wnętrzu (np. w przypadku armatury), w oknie dialogowym wysokości montażu można obok krawędzi górnej i dolnej wybrać jako punkt odniesienia również punkt wstawiania.
 • Przy obracaniu obiektów można teraz w obszarze ustawień po lewej stronie wpisać również kąt przechyłu
 • Obiekty zmienne, w przypadku których numer produktu określany jest poprzez listę z dopuszczalnymi rozmiarami, przy wyszukiwaniu numery produktów rejestrowane są i wykrywane prawidłowo.
 • Przy rysowaniu 2D funkcja, za pomocą której wykonywane jest wytłaczanie po kliknięciu konturu zapamiętuje stosowany materiał. Jest to praktyczne kiedy wzór składający się z wielu części (np. intarsje) ma być wypełniony materiałem
 • Przy imporcie dostępny jest teraz osobny import dla obiektów i dla projektów (projekty i specyfikacje ERP)
 • Przy imporcie obsługiwany jest również format WRZ dla żebrowanych plików VRML
 • W zakładce „Układanie” zmodyfikowano układanie mozaiki. Istnieje możliwość zapisania płytki układanej w mozaice w tablicach płytek i przeniesienia jej funkcją „Przeciągnij i upuść” do projektu
 • Dostępny jest konfigurator do dowolnych wzorów płytek z wielu płytek o różnych formatach (np. wzór rzymski). Ten konfigurator rozszerza typy ułożenia płytek podłogowych o typ „dowolny wzór płytek”