Aktualizacja PaletteCAD 10.06

 • Wyszukiwanie w katalogach obiektów i katalogach materiałów stało się znacznie szybsze i wydajniejsze
 • W polu wyszukiwania w stopce katalogów można wyszukiwać pełnotekstowo jak w wyszukiwarce, a wynik jest wyświetlany w czasie rzeczywistym
 • Podczas wyszukiwania można ograniczyć listę wyników, wprowadzając kilka haseł wyszukiwania
 • Właściwości „Widoczny” i „Aktywny” na liście obiektów są reprezentowane przez symbole, które można kliknąć. Oznacza to, że te właściwości można szybciej zmieniać na poziomie projektu
 • Funkcja Auto Exposé zapisuje teraz wraz z każdym projektem wybrane dla tego projektu ustawienia
 • Funkcja „Plakat” posiada przycisk „Reset”, który resetuje ustawienia do ustawień podstawowych, oraz przycisk „Usuń”, który usuwa plakat z danych obiektów
 • Jeśli w projekcie jest kilka obszarów pracy, można teraz użyć polecenia „Duplikuj kamerę”, aby wybrać obszar pracy, w którym ma zostać utworzona nowa kamera
 • Funkcja „Zbadaj obiekt” pokazuje teraz oprócz objętości także powierzchnię
 • W katalogach można eksportować do pliku i importować ulubione dla obiektów, obiektów sanitarnych i materiałów
 • Import z galerii 3D (SketchUp) jest obsługiwany w wersji formatu 2021. Ta wersja formatu może być również eksportowana
 • Menedżer płyt dla technologii obróbki drewna obsługuje teraz wybór kilkakrotny materiałów
 • Dla typów łączników „Otwór” i „Szereg otworów” w technologii obróbki drewna dostępna jest opcja „ciągłe”
 • W technologii obróbki drewna pojawia się nowy typ łącznika „kontur”, którego kształt określa linia 2D
 • Podczas wybierania narzędzi dla łącznika dostępna jest teraz baza danych, która zawiera listę zapisanych narzędzi
 • Obróbki w płycie stolarskiej mogą być przetwarzane jako wybór wielokrotny
 • W technologii obróbki drewna poprzez kliknięcie można przekształcić jednocześnie kilka konturów w swobodne zagłębienie, wycięcia i swobodne frezowanie