Aktualizacja PaletteCAD 10.09

Nowości w Palette CAD 10

 • Na liście wyboru dla kamer w oknie Perspektywa symbol kłódki wskazuje, czy kamera jest nieruchoma (zamrożona). Dodatkowo ustawienia dla kamer można uruchomić teraz za pomocą przełącznika na pasku tytułowym okna (wcześniej było to możliwe tylko w oknie zarysu)
 • Jeśli podobiekt jest wybrany w grupie, podgrupę lub pojedynczy obiekt można zapisać jako obiekt bez likwidowania grupy
 • Podczas wczytywania obiektu do projektu punkt wstawienia, za pomocą którego obiekt jest przyczepiony do kursora myszy, można zmienić za pomocą klawiszy „Home” i „End”
 • Jeśli obiekt jest zaznaczony w widoku 3D, ukryte krawędzie obiektu są wyświetlane w sposób półprzezroczysty, aby ułatwić rozróżnienie widocznych krawędzi, a tym samym zwiększyć przejrzystość
 • Operacja cięcia oferuje teraz tryb „Cięcie przez 3 punkty” dla widoków 3D. Pozwala zdefiniować dowolną powierzchnię cięcia, poprzez kliknięcie w trzy punkty
 • Aby uprościć tworzenie planu instalacji bez mebli przed ścianą, wszystkie obiekty należące do pomieszczenia są przyporządkowane jednolicie do poziomów architektury i powłoki. Oznacza to, że meble, które nie są przypisane do żadnego poziomu, można po prostu ukryć za pomocą widoku „Poziom” na liście obiektów
 • Obiekty zapisane w Palette Cloud dla Web Viewer i wizualizacji w rzeczywistości rozszerzonej (AR) mogą lepiej wyświetlać właściwości materiałów, takie jak odbicie, przezroczystość i struktury powierzchni, dzięki czemu wyglądają jeszcze bardziej realistycznie
 • Zaadoptowane łączniki można edytować bezpośrednio na płycie meblowej w technologii obróbki drewna.
 • W technologii obróbki drewna rozszerzono powiązania ze sklepami internetowymi o dodatkowe sklepy
 • W płycie meblowej technologii obróbki drewna wyświetlane są wyraziste obrazy podglądu do obróbki
 • W technice układania grubość fugi dla płytek inteligentnych można ustawić jako wartość domyślną w ustawieniach
 • Przy układaniu płytek ściennych układana jest także fuga w narożach między ścianami
 • Mozaiki tworzone techniką układania automatycznie tworzą struktury z efektem głębi