Aktualizacja PaletteCAD 10.05

 • W ramach automatycznego wymiarowania pomieszczeń dostępna jest teraz opcja „Wszystkie”, za pomocą której wszystkie ściany i zarys są wymiarowane automatycznie w jednym kroku
 • Obiekty i materiały z katalogów można teraz również dodawać do ulubionych bezpośrednio z historii oraz z wyników wyszukiwania
 • W Exposé można teraz, jak w „Auto Exposé”, wstawiać specyfikacje jako pojedynczy arkusz
 • Podczas wyrównywania widoków w Exposé można teraz wyrównać widok w poziomie i w pionie na środku w tym samym czasie za pomocą polecenia „Centruj”
 • We właściwościach materiału zostały rozszerzone opcje ustawień dla tworzenia własnego obrazu podglądu. Ustawienia są teraz zebrane w zakładce „Obraz podgladu”
 • Wyszukiwanie w katalogach sanitarnych stało się znacznie szybsze i wydajniejsze
 • W pasku wyszukiwania katalogu sanitarnego można teraz wyszukiwać kilka haseł, np. „Producent Wanna”. W tym przykładzie jako wynik wyszukiwania wyświetlane zostaną wszystkie wanny danego producenta
 • Obiekty sanitarne o różnych rozmiarach są teraz lepiej wyświetlane, dzięki zastosowaniu funkcji rozciągania z dostosowaniem do zmiany rozmiaru poszczególnych podobiektów
 • Import koszyka z Palette CAD został rozszerzony, dzięki czemu artykuły z systemów zarządzania towarami można łatwo przenosić do koszyka. Teraz w przypadku artykułów sanitarnych wystarczy przenieść numer artykułu
 • Funkcja tworzenia rysunków została dodatkowo ulepszona w przypadku rysowania 2D. Samodzielnie utworzone style linii i style szrafowania są zachowywane podczas aktualizacji
 • W technologii meblowej lepiej reprezentowane jest teraz swobodne frezowanie na płycie meblowej, gdy frezowania zachodzą na siebie
 • Okno dialogowe ustawień wytłaczania można teraz powiększyć. Zapewnia to lepszy przegląd, zwłaszcza podczas podziału wysokości
 • W Web Viewer w Palette Cloud wymiary i inne elementy 2D mogą być teraz wyświetlane online podczas projektowania. Przedstawienie elementów 2D w Web Viewer można włączać i wyłączać
 • W Web Viewer można również wyświetlać przekroje sceny, a podczas projektowania można mierzyć odległości