Aktualizacje

Aktualizacja PaleteCAD 10.12

Zmieniono blokadę kąta dla operacji i funkcji Przeciągnij i upuść (skrót klawiszowy Alt) W oknach 3D “Aksonometria” i “Perspektywa” można również przesuwać obiekt na wysokość

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.11

Nowości w Palette CAD 10 Przełączanie między ekranem startowym a projektem działa znacznie szybciej Rozszerzone możliwości szybkiego wstawiania i przenoszenia obiektów w projekcie za pomocą

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.08

Kiedy jest aktywna automatyka ukrywania w aksonometrii, w oknie zarysu automatycznie ukrywany jest również sufit Operacje, takie jak przesuwanie lub kopiowanie dostępne są teraz również w widoku 3D

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.06

Wyszukiwanie w katalogach obiektów i katalogach materiałów stało się znacznie szybsze i wydajniejsze W polu wyszukiwania w stopce katalogów można wyszukiwać pełnotekstowo jak w wyszukiwarce,

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.05

W ramach automatycznego wymiarowania pomieszczeń dostępna jest teraz opcja „Wszystkie”, za pomocą której wszystkie ściany i zarys są wymiarowane automatycznie w jednym kroku Obiekty i

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.04

Można utworzyć automatyczne Exposé, które może zawierać alternatywnie zarys, fronty, aksonometrię i perspektywę jako poszczególne karty W Auto Exposé można automatycznie wstawiać specyfikacje Dostępna jest nowa funkcja

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.03

Wstawiany do projektu obiekt można obracać i przechylać za pomocą przycisków ze strzałkami W oknie start można przyciskiem otworzyć w osobnym oknie listę ostatnio używanych plików i ich miejsc

Czytaj więcej »