Aktualizacje

Aktualizacja PaletteCAD 9.18

W Exposé dostępne jest wstępne ustawienie dla rozmiaru arkusza, jeśli nie ma być stosowany rozmiar arkusza z drukarki Przy wymiarowaniu długości i kątów można również kliknąć linie lub

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 9.17

Widok ikon, grafik i czcionek został zoptymalizowany pod względem rozmiarów dla ekranów wysokiej rozdzielczości (4K) Przy generowaniu rysunków w menu rysowania 2D można teraz dezaktywować automatyczne tworzenie

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 9.16

Dostępna jest funkcja rozszerzonego importu planów architektonicznych i obmiarów laserowych w formacie BIM (IFC) Podczas importu możesz określić, jaką część całego projektu chcesz zaimportować do Palette CAD

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 9.14

Utworzono nowe źródło światła „Światło liniowe”, wstawiane w projekcie w taki sam sposób jak linia. Światło liniowe jest idealne w przypadku wizualizacji podświetlonych od tyłu

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 9.13

Szybszy zapis projektów i obiektów W trakcie operacji zastępowania możliwe jest także zastąpienie obiektami znajdującymi się w projekcie (dotychczas obiekty w projekcie mogły być zastępowane

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 9.11

Exposé pozwala na indywidualne ustwienie wielkości każdego arkusza, niezależnie od aktualnie stosowanej drukarki Wizualizacja linii, tekstów i wymiarów Exposé została gruntownie zmieniona, dzięki czemu elementy

Czytaj więcej »

Aktualizacja Palette CAD 9.09

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. Kamerę (perspektywa) można zamocować w taki sposób, że nie będzie już możliwe przesuwanie kamery

Czytaj więcej »