Aktualizacje

Aktualizacja PaletteCAD 10.18

W katalogach online można bezpośrednio edytować i tworzyć obiekty i materiały, które są przechowywane we własnej Palette Cloud Podczas wyświetlania obiektów w katalogach online można

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.17

Na liście obiektów, oprócz wyszukiwania, jest też opcja filtrowania listy obiektów zawartych w projekcie. Dzięki filtrowi wyświetlane są tylko te obiekty, które w swoich właściwościach

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.16

Na liście obiektów obiekty można przesunąć do innej grupy lub innej warstwy, korzystając z funkcji Przeciągnij i upuść Na liście obiektów można użyć rozszerzonego wyszukiwania

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.14

Nowości w Palette CAD 10 Edytowalne automatyczne odległości obiektów podczas wstawiania i przesuwania za pomocą funkcji przeciągnij i upuść mogą być również wyświetlane w widokach 3D

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaleteCAD 10.12

Zmieniono blokadę kąta dla operacji i funkcji Przeciągnij i upuść (skrót klawiszowy Alt) W oknach 3D „Aksonometria” i „Perspektywa” można również przesuwać obiekt na wysokość

Czytaj więcej »

Aktualizacja PaletteCAD 10.11

Nowości w Palette CAD 10 Przełączanie między ekranem startowym a projektem działa znacznie szybciej Rozszerzone możliwości szybkiego wstawiania i przenoszenia obiektów w projekcie za pomocą

Czytaj więcej »