Aktualizacja PaletteCAD 10.15

Nowości w Palette CAD 10

 • W tekstach w projekcie, w Exposé i do elementów rysunku 2D można tworzyć i wstawiać bloki tekstowe („Snippets”)
 • W kilkakrotnym wymiarowaniu (pomiar seryjny, pomiar linii odniesienia, pomiar rosnący) ciąg wymiarów jest teraz inteligentnym obiektem i można go edytować jako całość. Do tej pory można było edytować jedynie każdy pojedynczy wymiar
 • Automatyczne ukrywanie ścian w aksonometrii zostało zoptymalizowane
 • W przypadku obiektów rozciągliwych w edytorze obiektów można interaktywnie przesuwać myszką i usuwać płaszczyzny rozciągania
 • Artykuły ze specyfikacji urządzeń sanitarnych projektu można wczytać w Palette Showroom i stamtąd dodać je do koszyka. Koszyk z Palette Showroom można z kolei później przenieść bezpośrednio do koszyka Palette CAD (w opracowaniu)
 • W menedżerze aktualizacji katalogów w katalogach urządzeń sanitarnych dla danych projektu łazienki wyświetlają się nazwy producentów, a nie tylko skróty. Nie można odrzucać skryptów w menedżerze aktualizacji katalogów, co gwarantuje, że skrypty są zawsze zaktualizowane
 • W technice meblowej pojawiła się ulepszona specyfikacja 3.0: Analiza przebiega znacznie szybciej. Dopasowania można dokonać wygodnie w opcjach. Wymiary, takie jak długości krawędzi, są teraz lepiej ustalane i zestawiane. Wiersze i wartości można edytować w bardziej elastyczny sposób Okładziny wewnętrzne/zewnętrzne są zestawiane na liście. Uwzględnione są nowe pola bazy danych płyt (cena / cięcie po konturze / dodatki wymiaru i gęstość materiału) Specyfikację można wydrukować z użyciem formularza. Do dyspozycji jest wiele opcjonalnych pól, które nie wyświetlają się w stanie fabrycznym
 • Na płytach meblowych można ustawić łączniki na skośnych krawędziach i w wycięciach
 • Można nadawać numery części w bardziej elastyczny sposób. Numer części może zawierać także numer pozycji lub nazwę grupy
 • Procesy obróbki płyty meblowej w projekcie (np. piłowanie lub odejmowanie) można wykluczyć z przekazywania CNC i przekazać jako obróbki manualne (obróbka ręczna)
 • Wpusty jako cięcia piły na krawędziach płyty są rozpoznawane jako zagłębienie o dowolnym kształcie. Można je później zamienić na wpust lub frez