Aktualizacja PaletteCAD 10.16

 • Na liście obiektów obiekty można przesunąć do innej grupy lub innej warstwy, korzystając z funkcji Przeciągnij i upuść
 • Na liście obiektów można użyć rozszerzonego wyszukiwania obiektów. Podczas wyszukiwania przeszukiwane jest każde pole i znajdowane są także pod obiekty grup
 • Wymiarowanie z automatycznie utworzonymi ciągami wymiarów podlega dalszej optymalizacji. Teksty wymiarów nie mogą się dłużej przecinać, a ręcznie przesunięte teksty wymiarów można przywrócić do stanu początkowego
 • Przy wymiarowaniu istnieje trzecia, szybka możliwość utworzenia wymiaru lub ciągu wymiarów. Oprócz kliknięcia na punkty wymiarowe lub odmierzania od krawędzi obiektu można teraz utworzyć wymiar, używając linii. W tym celu z wciśniętym przyciskiem myszy przeciąga się linię przez wymiarowane obiekty. Po zwolnieniu przycisku myszy automatycznie tworzy się wymiar lub ciąg wymiarów. Stopień szczegółowości zależy od ustawień
 • Podczas obracania obiektu w widokach 3D, klawiszami kierunkowymi góra/dół można wybierać spośród trzech możliwych osi obrotu. Ta funkcja zastępuje dotychczasowy kąt przechyłu
 • W Exposé można automatycznie, dokładnie wyrównać do siebie widoki we froncie i w zarysie, o ile utworzono je w tej samej skali
 • W Exposé można zmienić nazwę arkusza podwójnym kliknięciem w zakładkę
 • W lokalnych katalogach obiektów wymienić podgląd obiektu (dotąd było to możliwe jedynie w edytorze obiektów)
 • W katalogach obiektów sanitarnych istnieje opcja usunięcia producenta
 • Artykuły ze specyfikacji urządzeń sanitarnych projektu można przejąć w Palette Showroom i stamtąd dodać je do koszyka. W obrazach użytych w Showroom (rendering) można automatycznie utworzyć hotspoty dla tych obiektów. Dzięki temu w ciągłym procesie istnieje możliwość wyboru artykułów z projektów wzorcowych razem z klientem w Showroom, a następnie zastosowania artykułów do projektu klienta przez koszyk Palette CAD
 • W technice meblowej można automatycznie umieścić łączniki pod kątem
 • Przy numerowaniu płyt tekst wstępny i tekst następczy uzupełniono o zmienne, aby można było np. lepiej odwzorować strukturę grup
 • W Web Viewer od Palette CAD można wyświetlić numery części i Exposé projektu jako PDF
 • W Web Viewer można wywołać kamery i fronty zdefiniowane w Palette CAD poprzez listę wyboru „Widoki”