Aktualizacja PaletteCAD 10.18

 • W katalogach online można bezpośrednio edytować i tworzyć obiekty i materiały, które są przechowywane we własnej Palette Cloud
 • Podczas wyświetlania obiektów w katalogach online można wybrać rozmiar wyświetlania („kafelek”)
 • W katalogu online materiałów można wyszukać podobne materiały (o podobnym kolorze) poprzez menu kontekstowe
 • W operacjach „Rotacja” i „Kopiuj z rotacją” jako punkt rotacji można wybrać również środek obiektu
 • Punkty magnetyczne mogą być również wykorzystywane podczas wstawiania i przy funkcji przeciągnij i upuść obiektów w widokach 3D aksonometria i perspektywa. Powierzchnie referencyjne do pozycjonowania są automatycznie rozpoznawane i podświetlane
 • Podczas wybierania stylów (dla linii, kreskowania i wymiarów) oraz zmiennych w polach tekstowych, wybór można teraz potwierdzić nie tylko przyciskiem OK, ale także podwójnym kliknięciem
 • Podczas edycji wymiarowania kątów, łuków, promieni i średnic rozszerzono opcje ustawień
 • W domyślnych ustawieniach wstawiania widoków z planowania do ekspozycji, skala może opcjonalnie zostać przejęta z wymiarowania projektu
 • Grupy można przekształcić w pojedynczy obiekt. W rezultacie podgrupy nie są już dostępne w projekcie. Funkcje do przeliczania i rozdzielczość przeliczania można aktywować poprzez ustawienia programu na pasku menu
 • Expose projektu może być przekształcone w części lub w całości w eksponat dla Palette Showroom Pro. W procesie tym na widokach z projektu mogą być automatycznie generowane hotspoty dla artykułów ze specyfikacji, które następnie użytkownik wirtualnej wystawy może dodać do koszyka
 • W technice meblowej, oprócz dotychczasowych materiałów, wprowadza się tzw. „materiały zastępniki”. Zaletą materiałów zastępników jest to, że materiały stosowane w projekcie płyt, pokryć i krawędzi są definiowane centralnie poprzez wartości domyślne
 • W makrach techniki meblowej znajduje się nowe ustawienie dla automatycznego generowania numerów części. Automatyczna numeracja może być przeprowadzona dla całego projektu (ustawienie domyślne) lub tylko dla wybranych obiektów
 • W liście części dla hurtowni ZEG artykuły producenta Hettich można przenieść bezpośrednio do sklepu internetowego ZEG
 • Pomoc online została zmodernizowana i teraz otwiera aktualną wersję pomocy w przeglądarce jako usługę internetową. Równocześnie dostarczana jest lokalna wersja pomocy w formacie PDF