Aktualizacja PaletteCAD 10.19

  • Dostępne jest wymiarowanie asocjacyjne. W tym trybie wymiary automatycznie dostosowują się do zmian położenia lub wielkości wymiarowanych obiektów
  • Poprawiono automatyczne wymiarowanie pomieszczeń. Ustawienia dla wymiarowania można wprowadzać interaktywnie w obszarze ustawień po lewej stronie
  • Automatyczne zliczanie zostało ujednolicone dla rysunków i linii przekrojów. W obu przypadkach nadawana jest kolejna nazwa jeżeli ostatni znak jest wielką literą, czyli „Przekrój A” zmienia się w „Przekrój B”. Nazwę, a tym samym kolejny element, można w każdej chwili zmienić, a tym samym również zresetować
  • W technice meblowej dostępna jest nowa specyfikacja dla hurtowni OPO Oeschger, dzięki której można zamawiać artykuły producentów Blum i Hettich poprzez sklep internetowy OPO Oeschger w Niemczech i Szwajcarii.