Aktualizacja PaletteCAD 10.17

  • Na liście obiektów, oprócz wyszukiwania, jest też opcja filtrowania listy obiektów zawartych w projekcie. Dzięki filtrowi wyświetlane są tylko te obiekty, które w swoich właściwościach zawierają określony tekst. Filtr działa niemal bez opóźnień
  • Filtrowanie i wyszukiwanie znajduje również fragmenty terminu i podświetla je na liście
  • W operacji „Obróć” można utworzyć kopię, przytrzymując klawisz Ctrl. Efekt tej operacji jest więc taki sam jak operacja „Przesuń”
  • Rozszerzono operację „Kopiuj obrót” o możliwość jej wykorzystania w widokach 3D. Podobnie jak w przypadku operacji „Obróć”, można zmienić oś obrotu i wybrać względny kierunek obrotu
  • W operacji „Zmiana modelu” znacznie przyspieszono wybór modeli
  • W Exposé nazwy obszaru roboczego można użyć jako zmiennej. Jest to praktyczne np. wtedy, gdy pomieszczenia mają się różnić w projekcie nazwami obszarów roboczych
  • W technice meblowej pojawiło się nowe ustawienie, dzięki któremu wszystkie wybrane materiały stają się automatycznie ulubionymi. Jeśli ta opcja jest wyłączona, można ręcznie określić, które materiały są ulubione
  • Kierunek usłojenia na płycie meblowej można wskazać w widoku uproszczonym opcjonalnie trzema krótkimi liniami.
  • Do Palette Cloud dodano Social Media Hub. Dzięki temu można automatycznie udostępniać obrazy na Facebooku i Twitterze. Obraz jest zapisywany w tym celu w Palette Cloud. Po wygenerowaniu kodu do pobrania dla obrazu zostanie aktywowany przycisk „Udostępnij w sieciach społecznościowych”.