Aktualizacja PaletteCAD 10.32

  • Na liście ostatnio używanych plików w menu start pliki, które nie są już dostępne, usuwane są automatycznie
  • Kod QR, z pomocą którego można używać obiektów do rzeczywistości rozszerzonej może zostać zapisany w danych obiektu jako plik i wydrukowany
  • W rysowaniu 2D kreskowanie można ustawić do najdłuższej krawędzi kreskowania
  • Jeżeli w widoku przekroju przesunięta zostanie linia przekroju, można następnie zaktualizować rysunek przekroju
  • W oknie dialogowym do wstawiania prysznica bez natrysku można wpisać pożądany spadek w %, aby obliczyć niezbędne obniżenie odpływu
  • W obiekcie podzielonym techniki meblowej można również wykorzystywać zmienne
  • Palette Portal został zaktualizowany i zmodernizowany. Użytkownik może tam odebrać swój klucz licencyjny i otrzymuje dostęp do aktualnych instalacji i dokumentów. Proces logowania do nowego Palette Portal jest identyczny z procesem logowania do Palette Cloud
  • Obmiar z aplikacji Amrax Metaroom można wczytać do Palette CAD. Aplikacja Metaroom mierzy pomieszczenia przy użyciu aparatu iPhone lub iPad i stosując sztuczną inteligencję automatycznie wykrywa ściany, okna, drzwi i wiele przedmiotów z wyposażenia