Aktualizacja PaletteCAD 10.31

 • W wyszukiwaniu materiałów przez przeglądarkę online rozszerzono wyszukiwanie podobnych materiałów w bazie danych. Na podstawie zdjęcia sytuacji przestrzennej można wyszukać materiały podobne do widocznych na zdjęciu. Wykorzystywana jest przy tym sztuczna inteligencja (AI)
 • Przy wyszukiwaniu koloru w przeglądarce online wyszukiwany kolor można przechwycić klikając na ekranie
 • Przy wstawianiu sufitu poprzez wprowadzenie punktów narożnych, w oknie dialogowym można podać jego wysokość
 • W Exposé można wyświetlić zmienne stosowane w ramce rysunku opcjonalnie razem z ich nazwami. Łatwiejsze przyporządkowanie stosowanych zmiennych do danych projektu
 • W danych projektu można łatwo tworzyć własne formularze i własne zmienne poprzez zarządzanie formularzami
 • Przy tworzeniu przekroju w menu rysowania 2D można wyłączyć automatyczne kreskowanie powierzchni przekrojów
 • Kiedy linia przekroju widoku przekroju zostaje zmieniona, przekrój można zaktualizować
 • Projekty z planera online Palette Rooms można zaimportować do Palette CAD i tam poddać dalszej edycji
 • W technice meblowej dostępny jest interfejs do EASYSTICK od Blum. Dane otworowania płyt meblowych z Palette CAD przekazywane są cyfrowo
 • W specyfikacji „Technika meblowa 3.0” dostępna jest opcja wygenerowania kodu kreskowego dla numerów części. Jest to użyteczne, ponieważ maszyna obróbcza wyposażona jest w czytnik kodów kreskowych
 • W interfejsie do sklepu Schachermayer dostępna jest opcja pozwalająca pozostawić albo zastąpić dostępny koszyk
 • Dostępny jest interfejs do sklepu internetowego Stober GmbH & Co KG, za pośrednictwem którego można zamawiać produkty Hettich, Blum i Stober

Zobacz plik pdf z tym co nowego