Aktualizacja PaletteCAD 9.30

  • Istnieje możliwość wyświetlania animowanych drzwi przesuwnych, okien przesuwnych i okien dachowych
  • W przypadku dwuskrzydłowych drzwi i okien oba okna można otwierać osobno (jeśli tak określono przy utworzeniu)
  • W przypadku okien i drzwi można w ustawieniach ukryć powierzchnie szklane (szyby). W wizualizacjach czasami efekty refleksów na szybach są niepożądane, dlatego można je wyłączyć.
  • Okno dialogowe w edytorze obiektów, za pomocą którego użytkownicy mogą tworzyć własne inteligentne drzwi, okna i wnęki, zostało opracowane na nowo i rozszerzone
  • Bitmapy można wstawiać bezpośrednio do Exposé za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”
  • Przy prostym wydruku ze specyfikacji można teraz wydrukować tylko aktualnie widoczną tabelę
  • Dostępna jest funkcja przybliżenia, za pomocą której dla wszystkich widoków jednocześnie można wykonać funkcję „Powiększ wszystko”
  • Przełącznik „Ukos dachu” w ustawieniach ściany otwiera teraz automatycznie okno dialogowe, w którym można ustawić ukos dachu
  • W obiekcie podzielonym w technice meblowej można skopiować jeden blok do drugiego
  • W technice meblowej dostępna jest nowa funkcja, optymalizacja docięcia, umieszczająca automatycznie na płytach surowych płyty dla piły lub frezu (wymaga osobnej licencji i jest dostępna od pakietu Small Business)