Aktualizacja PaletteCAD 9.36

Palette CAD 9.36

 • Obiekty z Palette CAD można za pośrednictwem schowka Windows zastosować jako modele 3D w Microsoft Office (czyli np. w Wordzie lub w Power Poincie), gdzie możńa je obracać
 • Przy automatycznym wymiarowaniu pomieszczeń można teraz wybrać styl pomiarów i skalę bezpośrednio przy rozpoczęciu pomiaru. Jest to bardziej przejrzyste i szybsze niż wyór poprzez ustawienia
 • W menu Dodatki pojawia się nowa funkcja „Przenieś styl” Za jej pomocą można przenosić style i opcjonalnie skalę wymiarów, szrafowania, elementów graficznych 2D i tekstów na inne obiekty tego samego typu
 • Obiekty architektury (ściany, okna, drzwi itp.) są teraz automatycznie przyporządkowane do warstwy \(Layer) „Architektura”
 • W ustawieniach obiektów sanitarnych w formacie ARGE Nowe Media można teraz przypisać do obrazów podglądu osobną ścieżkę. Pozwala to na zarządzanie obrazami podglądu np. centralnie na serwerze
 • W specyfikacjach istnieje teraz możliwość stosowania danych projektów z Palette CAD w formularzach utworzonych za pomocą List&Label
 • W technice układania dostępne są teraz w uzupełnieniu do szyn narożnych również wolne szyny, które można układać przy swobodnych powierzchniach układania z płytkami lub tynkiem jako krawędzie.
 • Obiekty z Palette CAD można wyeksportować w nowym formacie 3D GLB. Pliki te możńa wczytać np. do Microsoft Office
 • Import i eksport plików w formacie FBC został zaktualizowany do wersji 2020 formatu
 • Przy imporcie modeli BIM w formacie IFC można tak obrócić projekt, aby określona ściana była w nim ustawiona pionowo
 • Import projektów z Palette Home i Palette Work został poprawiony. Obszar roboczy jest teraz lepiej dostosowany do pomieszczenia, ściany wewnętrzne i przedścianki zostały wykonane prawidłowo a drzwi przekazywane są zawsze ze zmierzonym wymiarem zewnętrznym
 • W technologii obróbki drewna można teraz dla standardowych szeregów otworów w płycie ustawić dowolny odstęp dla środkowego szeregu
 • W optymalizacji rozkroju w technologii obróbki drewna, dla wydawania etykiet stronami można określić sortowanie
 • Lista materiałów managera płyt zostaje po starcie automatycznie posorotowana według materiałów