Aktualizacja PaletteCAD 9.35

  • W Exposé z poziomu menu kontekstowego można teraz wygodniej i szybciej wybrać rodzaj przedstawienia danego widoku
  • Ogólne okno połaciowe, wczytywane z poziomu menu Wstaw / Okno, można teraz otworzyć w projekcie także jako animację
  • W przypadku rodzaju pomiaru „Zwiększanie wymiarów” dzięki funkcji „Wyrównaj wymiarowanie” można teraz przesunąć tekst pomiaru w późniejszym czasie. Dzięki temu można ręcznie skorygować pozycje nachodzących na siebie tekstów pomiaru
  • Pliki zapasowe można teraz opcjonalnie zapisywać w innym folderze niż ten aktualnie wybrany jako folder projektu. W takim przypadku nazwa pliku zostanie uzupełniona o nazwę aktualnego folderu projektu, aby zachować jednoznaczne przyporządkowanie.
  • W przypadku plików zapasowych można zdecydować, czy zapisywany będzie sam projekt, czy także tekstury, tła i wyniki obliczeń Exposé. Rezygnacja z zapisywania tekstur, teł i wyników obliczeń w pliku zapasowym w wielu przypadkach znacząco skraca czas tworzenia pliku
  • W technice meblowej dostępna jest nowa specyfikacja „Etykieta technika meblowa CAM z kodem kreskowym”, która w etykiecie zawiera oddzielne kody kreskowe dla edycji wewnątrz i na zewnątrz