Aktualizacja PaletteCAD 9.32

  • W przypadku cofania zmian ścian (takich jak przesuwanie, obracanie lub cięcie), teraz przywracane są fronty przypisane do ścian
  • W menu Wstaw dostępny jest nowy inteligentny obiekt: prysznic bez brodzika, w którym można wstawić odpływ i ustawić spadek do odpływu
  • Prysznic bez brodzika można przygotować do automatycznego wypłytkowania z użyciem pasujących okładzin
  • W menu Wstaw zebrano obmurowanie, prysznic bez brodzika i napełnienia wodą w jednym przycisku „Sanitariaty”
  • W ustawieniach przekrojów obiektów poprawiono prezentację płaszczyzn przekrojów: Krawędzie przekroju można teraz dokładnie uchwycić przy projektowaniu, a płaszczyzny przekrojów można wyświetlać w fotorealistyce
  • W ustawieniach programów do katalogów można teraz wybrać miejsce zapisu dla skonwertowanych katalogów sanitariatów w innym napędzie niż folder programu
  • Poprawiono eksport plików w formacie DXF/DWG, co umożliwia teraz lepsze łączenie trójkątów
  • W Palette Cloud można wyposażyć katalogi w podgląd
  • W wersji przeglądarkowej Palette Cloud dostępny jest rodzaj wizualizacji „Prezentacja”, zoptymalizowany do prezentacji dla klientów w wersji online eksponatów z Palette Showroom i innych treści z Palette Cloud.
  • Tworzenie Iframes w Palette Cloud zostało całkowicie przetworzone. Można je teraz łatwiej umieszczać na responsywnych stronach internetowych przystosowanych do urządzeń mobilnych