Aktualizacja PaletteCAD 9.29

 • Animowane szkice ręczne można utworzyć w eksporcie do Palette SKETCH jako film. W tym celu przy zapisie wybiera się typ pliku .mp4. Jest to szczególnie praktyczne, ponieważ w wirtualnej ekspozycji Palette SHOWROOM 2.0 można zintegrować w eksponatach filmy i ponieważ można zintegrować filmy w nowych Palette Cloud
 • Dostępne jest nowe centrum informacyjne na stronie startowej Palette CAD, w którym można lepiej i przejrzyściej wyświetlać treści. Treści dostosowywane są do rozwiązań branżowych stosowanych przez użytkownika
 • Bitmapy można umieszczać w projekcie funkcją „przeciągnij i upuść” i automatycznie generują w projekcie inteligentną grafikę jako obiekt
 • Przy imporcie plików z formatów CAD teksty importuje się teraz zawsze jako 2D. W ten sposób poprawia się jakość prezentacji a import staje się szybszy. Tekst 2D można teraz rozciągać i zmieniać jego rozmiar
 • Przy wstawianiu specyfikacji do exposé można wyraźnie ustawić czcionkę
 • Przy zapisywaniu materiałów z listy materiałów w katalogach można, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść” zapisać wybór wielokrotny. Jest to praktyczne szczególnie wtedy, gdy do projektu zaimportowane zostają obiekty z materiałami
 • W nowej, znacznie rozszerzonej wersji Palette Cloud grafiki, panoramy, filmy, dane Play, eksponaty z ekspozycji i projekty dostępne są wszędzie i mogą być w prosty sposób udostępniane klientom i kolegom
 • Zakres funkcji zależy od zakupionego pakietu licencyjnego. Treści zapisane dotychczas w Cloud są nadal dostępne
 • We wszystkich pakietach logowanie do Cloud wymaga teraz podania nazwy użytkownika i hasła. Logowanie jest możliwe w programie, w aplikacji Palette Move, w Palette Showroom i bezpośrednio w Cloud pod www.palettecloud.net. Po zalogowaniu można zarządzać treściami Cloud
 • Filmy można teraz zapisywać w Palette Cloud i zarządzać nimi
 • W Cloud można zmieniać nazwy plików i przesuwać je
 • W pakiecie Small Business istnieje możliwość tworzenia podfolderów w Cloud i zarządzania nimi
 • W pakiecie Small Business można zatwierdzać treści (np. eksponaty wirtualnej ekspozycji, panoramy 3D lub sceny Play) do zagnieżdżania w stronie głównej
 • W pakiecie Enterprise można zatwierdzać foldery w trybie chronionym dla kolegów i klientów (abonamenty)
 • Możliwości przypisania do obiektów ruchu animowanego (animacje stanu) zostały rozszerzone i zorganizowane bardziej przejrzyście (w edytorze obiektów)
 • Animowane zostały również przeniesione do scen Palette Play i można nimi sterować w środowisku VR z użyciem kontrolerów ręcznych gogli VR
 • Obiekty można dla potrzeb scen Palette Play wyposażyć w edytorze obiektów w efekty takie jak strumień wody, strumień prysznicowy, migoczący ogień
 • Jakość prezentacji pomieszczeń wirtualnych w Palette Play została poprawiona i dopasowana do wymagań animacji
 • W płycie stolarskiej w ramach techniki meblowej rozszerzono możliwości edycji. Łączniki mogą teraz również generować szeregi otworów i dostępny jest nowy typ obróbki – zapadka. Zapadka może być wyposażona w krawędzie i zostać przekształcona w zagłębienie lub kontur
 • Tabela materiałów techniki drzewnej została rozszerzona, by udostępnić dodatkowe dane do eksportu CNC i umożliwić optymalizację docięcia
 • Opcjonalnie dostępny jest eksport danych CNC do infrastruktury Horatec dla potrzeb produkcji i zamówień (wymaga dodatkowej licencji)
 • Przy stosowaniu niesymetrycznych szyn Jolly w ramach techniki układania, można teraz określać pojedynczo wyrównanie niesymetrycznych szyn na powłoce podłogi dla każdej z krawędzi osobno
 • W danych obiektów, w zakładce „Stan” można ustawić, czy obiekt ma mieć przestrzeń obiektu. W ten sposób można zapobiec sytuacjom, w których poszczególne obiekty grupy powiększają przestrzeń obiektu grupy. Jest to użyteczne np. wtedy, gdy uchwyty szafy nie mają powiększać jej rozmiarów. Opcja ta dostępna jest wyłącznie w edytorze.