Aktualizacja PaletteCAD 9.23

  • Wczytywanie i zapisywanie dużych projektów przebiega zdecydowanie szybciej
  • Działanie „Zastąp” można teraz przerwać klawiszem Esc
  • W przypadku działania „Kopiuj” w ustawieniach programu można wybrać, czy wprowadzana liczba ma dotyczyć pola „Liczba kopii”, czy pola „Odstęp”
  • W menu Rysowanie 2D znajduje się nowa funkcja tworzenia przekrojów. Za pomocą tej funkcji można w prosty sposób utworzyć profesjonalną wizualizację przekroju 2D obiektów, po prostu wprowadzając linię przekroju do projektu
  • Nowa funkcja Przekroje umożliwia także tworzenie przekrojów z ustępami albo poszczególnymi, oddzielnymi odcinkami
  • Wprowadzono zasadnicze zmiany odnośnie do specyfikacji. Okna dialogowe wyboru specyfikacji i ustawień zostały opracowane na nowo i są teraz bardziej przejrzyste
  • W menu Układanie można teraz wstępnie określić, czy powłoki mają mieć określoną grubość, czy też mają być układane jako powierzchnie o grubości wynoszącej 0
  • W specyfikacji płytek ściennych rozróżnienie między dekorami i cokołami wykonanymi z tego samego materiału działa już prawidłowo
  • Import plików BIM w formacie IFC dzieli się teraz na import projektów i import poszczególnych obiektów