Aktualizacja PaletteCAD 9.21

 • Inteligentne ściany i podłogi zostały ponownie opracowane. Dopasowania ścian i podłóg są teraz szybsze i sprawniejsze. Wpływa to przede wszystkim na zmiany pomieszczeń w większych projektach z płytkami.
 • Przy bezpośrednim wczytywaniu obiektów i materiałów z katalogów do projektu metodą przeciągnij i upuść, okno katalogu zamyka się po krótkim przeciągnięciu myszą. Dzięki temu widok projektu jest nieograniczony, co ułatwia pozycjonowanie elementów
 • W rodzaju wizualizacji „Fotorealistyka najwyższej klasy” można teraz ustawić intensywność opcjonalnego przedstawienia krawędzi. Dzięki temu krawędzie na obrazie można przedstawić jako bardzo cienkie linie
 • Ponownie opracowano wbudowanie obiektów dla powierzchni bez grubości (np. powłok płytkowych), dzięki czemu osiągnięto wyższą niezawodność podczas tworzenia luk w powłokach
 • Zmieniono i ulepszono obmurowanie obiektów w menu Wstaw. Teraz podczas każdego obmurowania można automatycznie utworzyć lukę w powłokach ściennych za obmurowaniem i w powłokach podłogowych pod obmurowaniem. Dzięki temu luka jest prawidłowo uwzględniana w specyfikacji dotyczącej np. płytek
 • W przypadku wbudowanych okien czy drzwi powłoki na ścianach można dzielić bezpośrednio w obszarze ustawień po lewej, po wybraniu powłoki z listy wyboru. Dzięki temu można szybciej dzielić płytki z lewej i prawej strony okien oraz drzwi
 • Teraz wyróżnione katalogi są czytelniej oznaczone
 • Pomiary wykonywane równolegle są lepiej i wyraźniej przedstawione w projekcie
 • Lista skali dostępnych podczas drukowania, rysowania 2D i w Exposé może dostać uzupełniona o własne skale
 • Powierzchnia rysowania „Projekt 2D” w menu rysowania 2D została rozszerzona w taki sposób, że wykonywanie rysunków technicznych o wielu elementach jest łatwiejsze
 • Teraz bitmapy można dodawać także do rysunków 2D za pomocą Wklej / Obraz. Dzięki temu np. loga, zdjęcia oraz widoki renderowane można wyświetlić na powierzchni rysowania projektu 2D
 • Styl linii „Linia pomocnicza” zachowuje się tak jak element linia pomocnicza i nie zostaje zastosowany podczas wydruku ani w Exposé. Dzięki temu można przykładowo przedstawić powierzchnie ruchu w projekcie za pomocą linii pomocniczych
 • W przypadku generowania rysunku z przekrojów styl linii dla krawędzi przekroju można ustawić oddzielnie
 • W przypadku przekrojów utworzonych za pomocą specjalnego frontu, można teraz utworzyć także dolną powierzchnię przekroju
 • Oprócz strzałki wskazówki, tworzonej jako pomiar 2D, można narysować także proste strzałki, do których nie można wprowadzić dodatkowego tekstu
 • Podgląd wydruku w Exposé wymaga zdecydowanie mniej pamięci, dzięki czemu duże rysunki można zwizualizować szybciej i lepiej
 • Funkcja „Zbadaj obiekt” (skrót #) przeprowadza także analizę elementów 2D
 • Udostępniono nowy wewnętrzny format katalogów urządzeń sanitarnych ARGE Nowe Media. Dzięki temu Palette CAD działa niezależnie od używanej do tej pory przez ARGE Nowe Media bazy danych dostępowych, a oprócz tego usunięto problemy związane z kompatybilnością starych 32-bitowych wersji Microsoft Office
 • Podczas startu programu zainstalowane katalogi urządzeń sanitarnych w formacie ARGE Nowe Media zostają automatycznie przekonwertowane do nowego formatu. Jest to jednorazowy proces i trzeba go powtarzać wyłącznie, jeśli dany katalog zostanie zmieniony. Z tego powodu podczas pierwszego uruchomienia programu może dojść do sytuacji, że katalogi urządzeń sanitarnych będą częściowo puste do chwili zakończenia konwersji.
 • Ponownie opracowano inteligentne płytki w menu układania
 • Gotowe szablony płytek i płytek ściennych (tablic płytek), zapisane w katalogach obiektów, można teraz przeciągnąć do projektu metodą przeciągnij i upuść i automatycznie rozmieścić na powierzchniach układania
 • Ponownie opracowano obsługę funkcji płytek ściennych i zwiększono jej intuicyjność. Podczas przesuwania płytek puste powierzchnie są uzupełniane automatycznie, a płytki podwójne są łączone.
 • Specyfikacja 2.0 dla płytek obejmuje opcję łączenia resztek materiałów, dzięki czemu można zoptymalizować cięcie
 • Podczas importu planów architektonicznych w formacie BIM IFC można opcjonalnie utworzyć powierzchnie układania na powłokach dostępnych w projekcie (ifcCovering). Dzięki temu można automatycznie wyłożyć płytkami powłoki, np. w menu układania
 • Jeśli do menu Plik / Informacje dołączono formularz z danymi projektu, formularz zostanie automatycznie wczytany przy otwarciu nowego projektu, a ustawienia wstępne zmiennych zostaną zastosowane. W ten sposób można automatycznie wczytać ustawienia wstępne dla firmy, projektanta i projektu oraz zastosować pola tekstowe i ramki rysunku
 • Podczas eksportu sceny na potrzeby Palette Play (VR) można zastosować globalne oświetlenie (światło pośrednie) także dla projektów o wielu pomieszczeniach. Z tego powodu obliczenia zajmują więcej czasu. Opcję można włączać i wyłączać podczas eksportu na potrzeby Palette Play