Aktualizacja PaletteCAD 9.20

 • Nazwy dla widoku prezentacji „Wirtualna rzeczywistość” i „Realistyczne PLUS” zostały zmienione. Te rodzaje widoków nazywają się teraz „Fotorealistyka” i „Fotorealistyka najwyższej klasy”. Dzięki zmianie nazwy wyraźnie widać, co kryje się pod danymi rodzajami widoków
 • Wersje materiałów dla obiektów można teraz tworzyć w edytorze obiektów. Jednocześnie istnieje możliwość zapisywania z każdą wersją dostosowanego numeru artykułu dla specyfikacji
 • Dłuższe procesy, takie jak rendering, wczytywanie i zapisywanie projektów albo eksport danych widać teraz na pasku postępu z ikoną na pasku zadań. Dzięki temu natychmiast widać, w jakim stopniu zaawansowany jest proces, bez wysuwania Palette CAD na pierwszy plan
 • Przy zamianie obiektów dostępna jest opcja, umożliwiająca przy wyborze obiektu docelowego automatyczne przejście do katalogu obiektu do zamiany. Opcję można uaktywnić pod Ustawienia programu / Katalogi / Obiekty
 • Dla nowego pomieszczenia dodatkowo zostaje utworzona kamera panoramiczna w środku pomieszczenia. Nadaje się ona przede wszystkim do generowania panoram 360° i ciągów panoram z wersjami. Kamera ta jest „zablokowana”, aby zawsze zapewniać ten sam punkt widzenia
 • W przypadku posadzek i ścian wewnętrznych przeprowadzono kilka mniejszych usprawnień
 • W ścianach wewnętrznych przy tworzeniu istnieje opcja automatycznego generowania okładziny od góry. Dzięki tej opcji można lepiej wykorzystać ściany dla projektu ścianki działowej (analogicznie do ścianki przedniej)
 • Przy zapisywaniu ściany w projekcie ściana zapisywana jest w katalogach jako obiekt. W ten sposób można zapisać stałe ścianki działowe albo ścianki przednie jako obiekty w katalogach
 • Import plików SKP (SketchUp / galeria 3D) obsługuje najnowszą wersję formatu 2018
 • Zoptymalizowano prędkość pobierania dla managera aktualizacji katalogu i aktualizacji programu. Szczególnie widoczne jest to przy dużych katalogach / pakietach danych
 • W rysowaniu 2D uproszczono obszary ustawień tekstów, wymiarów i szrafowań. Dodano przełącznik wyboru wszystkich szrafowań. Dzięki temu jest teraz łatwiej zmienić w całym rysunku skalę dla wszystkich elementów 2D
 • Pomiary mogą być wyświetlane w lustrzanym odbiciu, przy czym tekst pomiaru jest automatycznie dostosowywany
 • Szrafowania 2D zachowują funkcję inteligencji przy przycinaniu
 • Prostokąty 2D są teraz osobnym elementem 2D (dotychczas prostokąt traktowany był jak polilinia)
 • Właściwości elementów 2D, takie jak rozmiar prostokąta lub średnica okręgu można teraz zmieniać bezpośrednio w obszarze ustawień po lewej stronie
 • Przy imporcie projektów architektonicznych w formacie BIM IFC można automatycznie utworzyć dla każdego pomieszczenia obszar roboczy i kamerę
 • Przy imporcie projektów z Palette@Home i Palette@WORK dla pomieszczeń tworzy się również kamery standardowe
 • Import obiektów w formacie SketchUp (SKP) obsługuje teraz również wersję 2018
 • Eksport 3D został rozszerzony i teraz można eksportować również nazwę obiektu i struktury grupowe obiektów
 • Jeśli aktywacja Palette CAD odbywa się online, licencję można teraz przypisać do aktualnego użytkownika lub do wszystkich użytkowników danego komputera.