Aktualizacja PaletteCAD 9.18

 • W Exposé dostępne jest wstępne ustawienie dla rozmiaru arkusza, jeśli nie ma być stosowany rozmiar arkusza z drukarki
 • Przy wymiarowaniu długości i kątów można również kliknąć linie lub krawędzie w miejsce punktów chwytania, co w wielu przypadkach jest szybsze i praktyczniejsze
 • Przy wywołaniu ustawień dla frontów, kamer i obszaru pracy pozostaje zachowane aktualne ustawienie przybliżenia
 • W operacji „zbadaj obiekt” przewidziano przycisk do wywołania danych obiektu. Praktyczny klawisz skrótu # pozwala bardzo szybko sprawdzić dane obiektu i je zmienić
 • Utworzony poprzez „zbadaj obiekt” rysunek eksplozyjny został poprawiony i można go teraz zastosować również w projekcie
 • W procesach obróbki występuje nowa operacja „przycinanie 3D”. Przycinanie 3D pozwala wydłużyć obiekt (np. belkę lub płytę) w przestrzeni pod dowolnym kątem do innego obiektu (np. ściany lub innej belki lub płyty) i odpowiednio go dociąć
 • Poprawiono widok na monitorach 4k o dużej rozdzielczości. Zmiana objęła przede wszystkim okna dialogowe techniki meblowej
 • Rozszerzono import projektów architektonicznych w formacie BIM IFC
 • Przy imporcie IFC poprawiono import geometrii ścian. Teraz wczytywane są kolory obiektów
 • Kod do połączenia urządzenia mobilnego lub aplikacji z Palette Cloud można teraz skopiować przez schowek
 • W rysowaniu 2D, przy rozkładaniu i składaniu elementów rysunku, wybrana warstwa (layer) zostaje zastosowana dla umieszczonych na niej nowych elementów rysunku
 • W rysowaniu 2D, przecięcia linii powstające przy wewnętrznych równoodległych są teraz usuwane automatycznie
 • W rysowaniu 2D, elementy 2D można teraz wydłużać wielokrotnie jeden po drugim
 • W menu układania można teraz otworzyć różne rodzaje układania płytek bezpośrednio z listy pod przyciskiem „płytki”. Różne rodzaje układania dla wzorów płytek stały się przez to bardziej przejrzyste i szybciej dostępne
 • Dotychczasowy przycisk „modelu” został zastosowany na liście i nazywa się teraz „wstępnie przygotowany wzór płytek”
 • W płycie meblowej w technice meblowej istnieje nowy proces obróbki wpustów poziomych, możliwy do zastosowania np. przy krawędziach do montażu listew uchwytów. Poziomy wpust można utworzyć również poprzez łącznik
 • Jeżeli w technice meblowej płyty zostały ponumerowane poprzez makro, przydzielony zakres numerów wyświetlany jest w oknie dialogowym
 • W przekazaniu CNC techniki meblowej zastosowano różne praktyczne ulepszenia
 • Istnieje nieprzetworzona i poprawiona wersja Palette PLAY i Palette VR