Aktualizacja PaletteCAD 9.16

 • Dostępna jest funkcja rozszerzonego importu planów architektonicznych i obmiarów laserowych w formacie BIM (IFC)
 • Podczas importu możesz określić, jaką część całego projektu chcesz zaimportować do Palette CAD
 • Import IFC może przenieść dane BIM projektu do Palette CAD
 • Manager aktualizacji katalogów może przeprowadzić teraz aktualizację katalogów urządzeń sanitarnych w formacie ARGE Neue Medien
 • W managerze aktualizacji katalogów można już podczas szukania aktualizacji wyświetlić również odznaczone katalogi (do tej pory wymagało to zmiany ustawienia)
 • Teraz można zapisywać obrazy (bitmapy) także w Palette Cloud (wcześniej ta funkcja była dostępna tylko dla panoram, plików play i projektów)
 • Ponownie opracowano ustawienia domyślne kolumn w liście obiektów Teraz liczba powierzchni obiektów jest wyświetlana w podstawowym ustawieniu, dzięki czemu projektant szybko dowiaduje się o problematycznych obiektach
 • Projektanci pracujący z techniką meblową mogą teraz dodatkowo wyświetlić numery części na liście obiektów
 • W zakładce „Technika meblowa” dostępne jest makro upraszczające inteligentne konfiguracje (np. dla szaf). Obiekty zostają przekształcone na proste obiekty rozciągliwe, przez co stają się cieńsze. Nie można wprawdzie automatycznie zmieniać obiektów, jednak są one lepiej przystosowane do dużych projektów, jeśli informacje produkcyjne nie są już wymagane.
 • Dostępna jest nowa specyfikacja „Płytki 2.0 AV”, zoptymalizowana, aby spełniać wymagania planowania pracy
 • W zakładce „Układanie” dostępny jest przycisk, pozwalający na bezpośrednie przywołanie specyfikacji płytek
 • Teraz możesz zdecydować, czy chcesz przedstawić powierzchnie tynku płytek ściennych jako cienkie, czy przyległe
 • Dzięki tej funkcji można teraz stworzyć szyny narożne albo tylko wzdłuż średnich powierzchni płytek (w przypadku cienkich powierzchni tynku), albo również wzdłuż powierzchni tynku (w przypadku przylegającego tynku)
 • Wewnętrznie specyfikacje nie są zapisywane już w rejestrze Windows, ale w plikach. Zaletą takiego rozwiązania jest uproszczenie instalacji i przekazywania specyfikacji