Aktualizacja PaletteCAD 9.15

 • Dla oświetlenia liniowego można teraz stosować operacje, takie jak cięcie, odcinanie i zmiana rozmiaru
 • Dostępny jest import 3D dla formatów 3MF i FBX
 • 3MF jest nowoczesnym formatem wyjściowym, zoptymalizowanym dla drukarek 3D
 • Format FBX Autodesk umożliwia wczytywanie modeli 3D z platformy internetowej Remix 3D firmy Microsoft
 • W tym celu modele z Remix 3D importuje się do programu Paint 3D, dostarczanego przez Microsoft wraz z najnowszą aktualizacją Windows 10 jako bezpłatna aplikacja. Następnie modele zapisuje się w formacie FBX
 • Eksport 3D z Palette CAD pozwala na eksport obiektów w formatach 3MF i FBX
 • Przenoszenie obiektów za pomocą funkcji przeciągnij i upuść można w dowolnym momencie wyłączyć w ustawieniach kompatybilności. W ten sposób zapobiega się niezamierzonym przesunięciom po kliknięciu
 • Import PDF dla obiektów graficznych został rozszerzony o dodatkowe rodzaje obiektów (np. pliki skanowania)
 • Przy eksporcie 2D DXF/DWG obiekty inteligentne typu „grafika” zwracane są aktualnie jako powierzchnie z bitmapą
 • W rysowaniu 2D wprowadzono kilka zmian w obróbce dużych rysunków
 • Wygenerowanie rysunku ze złożonych projektów jest teraz znacznie szybsze
 • Znacznie szybszy jest również eksport projektów 2D DXF/DWG
 • W module techniki układania płytek płytki ścienne można teraz zapisywać w katalogach już w oknie dialogowym struktury ściany. W ten sposób tworzenie własnej biblioteki z tablicami płytek staje się szybsze
 • Przy tworzeniu wolnych dekorów / i fryzów w module techniki układania płytek dla dekorów pionowych tworzy się teraz podgląd w projekcie
 • W module techniki układania płytek płytki cięte teraz są wyróżniane kolorami, odpowiednio do pozostałego rozmiaru do 50% i powyżej 50%. Pozwala to łatwiej zorientować się na projekcie, czy płytki można będzie połączyć
 • W oknie dialogowym ciętych płytek wyświetlana jest statystyka
 • Dla Palette CAD dostępna jest licencja on-line, jako alternatywa dla klucza sprzętowego