Aktualizacja PaletteCAD 9.13

 • Szybszy zapis projektów i obiektów
 • W trakcie operacji zastępowania możliwe jest także zastąpienie obiektami znajdującymi się w projekcie (dotychczas obiekty w projekcie mogły być zastępowane wyłącznie obiektami z katalogów)
 • Kolor tła poza arkuszem może zostać ustawiony w Exposé (ustawienia / kolor)
 • Pozwala to na bardziej przejrzyste przedstawienie obiektów znajdujących się poza arkuszem
 • Wybrana wielkość arkusza (np. A4) może zostać przedstawiona w Exposé obok arkusza.
 • Dzięki wykorzystaniu menu kontekstowego, widoki w Exposé mogą zostać ustawione szybciej w trybie przeglądu. Pozwala to np.. na uniknięcie automatycznego przeliczania przy zmianie wielkości
 • W Exposé zawarto opcję „Oblicz wszystkie widoki”, powodującą ponowne obliczenie wyłącznie widoków w trybie przeglądu.
 • W Exposé ustawić można wydruk linii pomocniczych lub ich umieszczenie w PDF.
 • W menu Rysowanie 2D dodane zostały metody konstrukcyjne „Okrąg do 2 stycznych” oraz „Okrąg do 3 stycznych”
 • W przypadku wielu możliwości wyboru, punkty styczne zostaną wyświetlone na przeglądzie.
 • Istnieje także możliwość utworzenia okręgu wyznaczonego przez 3 styczne do innych okręgów
 • W przypadku kreskowania konturów otwartych, odcinki otwarcia konturów są oznaczane, co ułatwia ich odszukanie i usunięcie problemu.
 • W przypadku utworzenia rysunku podrzędnego w module Rysowanie 2D, mapa bitowa tła jest ograniczana do wielkości obiektu.
 • Istnieje także możliwość przyporządkowania większej liczby utworzonych obiektów 2D z kolorową mapą bitową do jednej warstwy rysunku (podobnie jak widoki w Exposé)
 • Importowanie katalogów producenta Häfele odbywa się w formacie DWG zamiast VRML, co zwiększa jakość obiektów
 • Utworzona została nowa zakładka „Technika meblowa”, zawierająca przejrzyste zestawienie ważnych funkcji stosowanych przez stolarzy
 • W module „Technika meblowa” możliwe jest automatyczne przecinanie ze sobą płyt meblowych w celu utworzenia cięcia skośnego
 • W przypadku eksportu CNC konturu płyty meblowej, punkt początkowy obróbki jest automatycznie umieszczany w środku najdłuższego odcinka
 • W menu płyty meblowej umieszczona została opcja przesyłania wartości do formularza w celu wykonania obliczeń
 • W menu techniki meblowej umieszczona została nowa opcja tworzenia i uruchamiania poleceń makro w celu automatycznego tworzenia i wykonywania określonych procedur
 • W menu flizowania dodano wyświetlanie przeciętych flizów dla cokołów oraz zaokrągleń
 • Funkcja eksportu do Palette Play / Palette VR oraz do wirtualnego wyposażenia została dopracowana i zoptymalizowana