Aktualizacja PaletteCAD 9.12

 • Ścianki wewnętrzne mogą automatycznie utworzyć złącze T z inną ścianą i łączyć się
 • Powoduje to automatyczne utworzenie wybrania w powłoce ściany lub jej podział na dwa obszary
 • Dotychczas możliwe było tylko ręczne stworzenie połączenia w ustawieniach ściany
 • Poszczególne ściany i ściany wewnętrzne mogą zostać wklejone do projektu jako obiekty – ściany o określonej długości
 • Poprzednia powłoka ściany może zostać łatwo przywrócona poprzez przełącznik na lewym obszarze wprowadzania danych
 • Ułatwia to usuwanie braków w powłoce, powstałych po przesunięciu ścian działowych
 • To okno dialogowe umożliwia ustawienie Położenia i właściwości kamer, tworzonych automatycznie w standardowych pomieszczeniach lub ścianach.
 • System umożliwia importowanie obiektów z sieciowej bazy danych CADENAS
 • Linie pomocnicze na rysunkach 2D mogą teraz zostać umieszczone na jednej warstwie (layer) w celu poprawienia ich odróżniania od innych elementów rysunkowych
 • Dzięki wykorzystaniu przekątnych, przyspieszono tworzenie równoległych do osi prostokątów i kreskowań na rysunkach 2D.
 • Poszerzono i ulepszono dostępne w edytorze narzędzia do dowolnego przekształcania obiektów
 • Odkształcanie obiektów posiada także opcje wyciągania powierzchni i edycji poszczególnych punktów
 • System oblicza linię przecięcia ułożonych płytek, mogą one także zostać w projekcie specjalnie oznaczone
 • Menu „Układanie” zostało poszerzone o przycisk przeciętych płytek. Ulepszono także przejrzystość, dzięki czemu metody układania płytek znajdują się z przodu.
 • Ulepszono rozpoznawanie tworzonych przez sąsiadujące połączenia poziomych i pionowych otworów w płytach meblowych
 • Część dotycząca płyt meblowych posiada także opcję przenoszenia kieszeni wykonywanych dla połączeń na sąsiadujące płyty.
 • Wielkość adaptowanych połączeń płyt meblowych może także zostać niezależnie ustawiona.
 • Opis krawędzi płyt meblowych uwzględnia także grubość
 • Wskazanie aktualnych współrzędnych płyty metalowej możliwe jest za pośrednictwem myszy
 • Eksport linii DXF/DWG z obszaru płyty meblowej nie powoduje przekazywania poszczególnych linii, lecz wielolinii
 • W przypadku eksportu DXF/DWG z obszaru płyty meblowej, numer części jest dodawany do nazwy eksportowanych plików