Aktualizacja PaletteCAD 9.11

 • Exposé pozwala na indywidualne ustwienie wielkości każdego arkusza, niezależnie od aktualnie stosowanej drukarki
 • Wizualizacja linii, tekstów i wymiarów Exposé została gruntownie zmieniona, dzięki czemu elementy te są teraz przedsatwione w postaci wektorowej, nie punktowej.
 • Elementy te zachowują ostrość wraz z powiększaniem zarówno na widoku, jak i na wydruku. Stosowany dotychczas typ bitmapowy powodował utratę ostrości.
 • Dzięki temu, wydruk i zapis grafik liniowych wymaga znacznie mniejszej ilości pamięci.
 • W przypadku eksportu Exposé w formacie PDF, linie i wymiary zostaną zapisane w formacie wektorowym
 • Pozwala to na obróbkę linii w formacie PDF za pomocą oprogramowania CAD i powoduje także znaczne zmniejszenie wielkości pliku PDF
 • Zoptymalizowana, wektorowa wizualizacja nie umozliwia jednakże ze wzdględów technicznych prawidłowego odwzorowania przezroczystych obrazów bitmapowych
 • Ustawienia wydruku Exposé pozwalają na wybór pomiędzy nową możliwością wektorowego zapisu wizualizacji oraz dotychczasowym formatem pikselowym
 • Funkcja „Zmiana rozmiaru” została uzupełniona o dodatkowy przycisk „Kalibracja rozmiaru”
 • Umożliwia to dostosowanie zaimporotwanego w wielkości arkusza pliku PDF do rzeczywistej wielkości rysunku poprzez wykonanie pomiaru w projekcie.
 • Polecenie „Kopiowanie z obrotem” pozwala na podanie przesunięcia wzdłuż osi obrotu i uzyskanie obrotu z przesunięciem
 • Opcja „Szkicowanie” została Exposé ulepszona i pozwala na uzyskanie lepszego wyniku, szczególnie w przypadku okrągłych obiektów
 • Exposé pozwala także na automatyczne obliczenie krawędzi przenikania nakładających się obiektów
 • Wykonywanie automatycznej kopii bezpieczeństwa zostało znacznie przyspieszone, ponieważ tekstury i widoki nie są już zapisywane Exposé
 • Obrót aksonometryczny powiększonego widoku odbywa się z zachowaniem powiększenia
 • W przypadku panoramy 360° zastosowanej jako obraz perspektywicznego tła, możliwe jest ustawienie jego wielkości i uzyskanie efektu większego oddalenia
 • Zapis obiektu typu „Obraz” odbywa się z zapisem bitmapy wraz z danym obiektem
 • Dzięki temu wyeliminowana została konieczność zapisu materiału w przypadku przekazywania obrazu jako obiektu.
 • Edycja kształtu podłogi i sufitu została także ulepszona i przebiega teraz podobniejak edycja punktów węzłowych linii
 • Edytor został wyposażony w nową funkcję deformacji obiektów i powierzchni
 • W przypadku utraty połączenia pomiędzy wtyczką zabezpieczenia kopiowania, możliwe jest zapisanie projektu przed przejściem do trybu demo
 • Przełącznik przejścia do powierzchni znaków „Projekt 2D” został przeniesiony z zakładki „Funkcje dodatkowe” na początek, do zakładki „Znak” w celu ułatwienia korzystania z tej ważnej funkcji.
 • Usprawniono dopasowanie płytek ceramicznych (filz) ścian wewnętrznych i zewnętrznych do ścian
 • Układanie płytek ceramicznych może zostać wykonane według wzorca „”
 • Patchwork to wzorzec umożliwiający automatyczne, losowe dobranie elementów o różnej wielkości, wykluczające sąsiedztwo dwóch elementów o takich samych rozmiarach
 • Poprawiono także wprowadzanie danych dotyczących tworzenia powierzchni wyłożonych elementami ozdobnymi
 • Uproszczony widok zewnętrznej i wewnętrznej płyty meblowej może zostać pokolorowany w celu ułatwienia rozpoznawania błędów
 • Ustawienia płyty meblowej umożliwiają podanie katalogu bazy danych płyt, co pozwala na jednoznaczne wskazywanie bazy danych w przypadku równoległej pracy wielu użytkowników
 • Udostępniono opcję opróżniania tabeli przed wykonaniem importu narzędzi do płyt meblowych
 • W przypadku numerowania płyt meblowych, numer części jest widoczny na pasku opisu płyty