Aktualizacja PaletteCAD 10.29

  • Dostępna jest nowa wersja operacji kopiowanie, za pomocą której można skopiować wybrane obiekty wzdłuż dowolnych linii. Operacja nazywa się „Kopiuj po ścieżce”
  • Przy pomiarach istnieje możliwość cofnięcia nieprawidłowo wybranego punktu pomiarowego
  • Przy zapisywaniu obiektu można użyć własnej grafiki podglądu ze schowka
  • Poprawiono import chmur punktów z oprogramowania LupoScan