Aktualizacja PaletteCAD 10.27

  • W niektórych działaniach wybiera się obiekt w projekcie, na który ma działać operacja (dodawanie, odejmowanie, liczba cięć, wstaw do grupy, przechwyć dane). Na potrzeby wyboru tych obiektów można teraz również zastosować listę obiektów z projektu
  • Dane obiektów mogą zostać zastosowane z innych obiektów w projekcie przy użyciu przełącznika „Przechwyć” w oknie dialogowym danych obiektu
  • Rysowanie 2D zostało rozszerzone o nową funkcję „Napraw”. Pozwala ona naprawić kontury, które są niepełne lub uszkodzone, jak to się czasami zdarza przy imporcie z innych formatów.
  • Import plików SketchUp został rozszerzony do nowego formatu 2023
  • Operacje przy pomocy których można dodawać i odejmować przedmioty zostały poprawione, a istniejące błędy – usunięte
  • Usunięto problemy przy przechwytywaniu konturów na płycie meblowej w ramach techniki meblowej
  • W przypadku nowszych specyfikacji, jak technika meblowa 2.0/3.0, płytki 2.0 AV lub urządzenia sanitarne 2.0 istnieje możliwość równoczesnego sortowania według wielu kolumn
  • W specyfikacji techniki meblowej 3.0 można edytować koszty materiałowe, bezpośrednio w specyfikacji. Ceny lub zmiany cen zostają zastosowane bezpośrednio w danych podstawowych i w związku z tym obowiązują również dla utworzonych później specyfikacji
  • W technice meblowej operacje odejmowania i cięcia płyty meblowej zostają zastosowane automatycznie w obróbce o wyższej wartości