Aktualizacja PaletteCAD 10.26

 • Poprawiono obsługę materiałów i tekstur zapisanych w katalogach online lub w Palette Cloud
 • Widoki z Exposé można teraz wstawiać poprzez schowek Windows również do innych programów (np. do przetwarzania tekstu lub przetwarzania obrazu)
 • Rozmiar okna dialogowego do pomiarów (skrót klawiszowy C) można dostosować
 • W zakładce historii pomiarów z operacji pomiaru można teraz wybrać kilka wpisów. Automatycznie wyświetla się przy tym suma wartości
 • Geometrie utworzone z chmur punktowych w oprogramowaniu PointCab można wczytać poprzez import DXF/DWG
 • Ustawienia wstępne do automatycznego tworzenia Exposé z jednego projektu (Auto Exposé) można wyeksportować i zaimportować. W ten sposób można użyć ustawień na kilku komputerach
 • W rysunkach 2D zoptymalizowano operację zaokrąglania narożników. Jeżeli narożnik był już zaokrąglony wcześniej, zaokrąglenie to zostanie automatycznie usunięte i zastąpione nowym
 • Dane utworzone lokalnie, takie jak np. style, specyfikacje lub ramy Exposé można przenieść do środowiska Cloud Computing, aby mogły być tam dalej wykorzystywane. Migrację przeprowadza się w ustawieniach programu dla Cloud Computing
 • W technice meblowej ujednolicono oznaczenia i sposoby postępowania przy dodatkach wymiaru. Dotyczy to bazy danych mediów, specyfikacji, optymalizacji docięcia i CAM
 • W optymalizacji docięcia opracowano na nowo szablony etykiet i rozszerzono je o dodatkowe wersje
 • Przy synchronizacji Palette Cloud z użyciem Eksploratora Windows następuje sprawdzenie, czy lokalny folder synchronizacji synchronizowany jest już przez inną usługę sieciową (OneDrive, SharePoint, Dropbox, Google Drive). W takim przypadku synchronizacja z Palette Cloud nie jest możliwa