Aktualizacja PaletteCAD 10.25

  • W przeglądarce online do obiektów automatycznie generowany jest kod QR do rzeczywistości rozszerzonej (AR). Ta funkcja była dotychczas dostępna tylko dla obiektów sanitarnych, a teraz jest dostępna dla wszystkich typów obiektów. Kod QR pozwala wyświetlić obiekty na smartfonie lub tablecie w obrazie z kamery, umieszczając je w pomieszczeniu w ramach rozszerzonej rzeczywistości. Kod QR można wyświetlać również w specyfikacji. W ten sposób klient zyskuje możliwość oglądania obiektów w ofercie na swoim smartfonie lub tablecie we własnym pomieszczeniu w 3D.
  • W danych obiektu można wygenerować kod QR dla obiektu w projekcie, aby wyświetlić obiekt z rzeczywistością rozszerzoną na smartfonie lub tablecie
  • W menu kontekstowym dla wybranych obiektów dostępny jest również przycisk „Pokaż”. Jest to praktyczne, gdy obiekty podporządkowane (np. szafy) zostały ukryte w projekcie i konieczne jest ich ponowne wyświetlenie
  • Obrazy (bitmapy) można wstawić ze schowka Windows bezpośrednio do projektu i Exposé za pomocą skrótu Ctrl+V
  • Pliki w formatach importu CAD obsługiwanych przez Palette CAD (np. DXF lub OBJ) można wstawić ze schowka Windows bezpośrednio do projektu i Exposé za pomocą skrótu Ctrl+V
  • Przy generowaniu rysunków 2D z obiektów opcjonalnie można zastosować strukturę grupową z projektu 3D. Praktycznym zastosowaniem tego jest między innymi wymiarowanie przekroju
  • W inteligentnym obiekcie sanitarnym „prysznic bez brodzika” odległość odpływu można teraz wprowadzić od obu stron
  • W specyfikacjach typu „standard” i „skrypt” możliwe jest wydawanie specyfikacji również w formacie UGL. W dostarczonej specyfikacji „urządzenia sanitarne 2.0” eksport UGL jest już dostępny