Aktualizacja PaletteCAD 10.24

  • Szybka funkcja pomiaru (skrót klawiszowy C) została poddana edycji. Długość krawędzi, linii, okręgów i łuków można zmierzyć jednym kliknięciem. Dla zamkniętych konturów 2D można określić powierzchnię. W historii wyświetlane są wcześniejsze wartości pomiarowe, które można wykorzystać w projekcie.
  • Dostępna jest funkcja do przekształcania plików i katalogów z obiektami w obiekty pojedyncze typu POS. Jest to praktyczne, kiedy Palette Cloud ma być stosowane do zapisywania własnych obiektów.
  • W Exposé, przy ponownym obliczaniu widoków dostępna jest opcja obliczania tylko określonych widoków.
  • Dla specyfikacji dostępna jest opcja edycji danych obiektów bezpośrednio w specyfikacji.
  • W przeglądarce online automatycznie generowany jest kod QR do rzeczywistości rozszerzonej (AR). Kod QR pozwala wyświetlić obiekty na smartfonie lub tablecie w obrazie z kamery, umieszczając je w przestrzeni w ramach rozszerzonej rzeczywistości. Kod QR można wyświetlać również w specyfikacji. W ten sposób klient zyskuje możliwość oglądania obiektów w specyfikacji w 3D na swoim smartfonie lub tablecie. W aktualnej wersji ta opcja dostępna jest tylko dla obiektów sanitarnych. W kolejnej wersji będzie dostępna dla wszystkich obiektów.
  • W managerze płyt techniki meblowej płyty, których grubość nie jest zgodna z zadaną grubością wybranego materiału, są w ramach ostrzeżenia oznaczane na czerwono
  • W wyborze krawędzi płyt meblowych znajduje się centralny przycisk ekranowy, umożliwiający wybór definiowanych przez użytkownika obrazów krawędzi (rozmieszczenie krawędzi) jednym kliknięciem.
  • Program Palette LABEL, będący częścią optymalizacji docięcia w technice meblowej został rozszerzony. W tej wersji można jednocześnie drukować kilka etykiet.