Aktualizacja PaletteCAD 10.23

  • Dostępna jest opcja rejestracji czasu projektowania i czasu obliczeń dla projektu. Może to być podstawą kalkulacji. Ocena dostępna jest w menu Plik / dane projektu / statystyka. Dane mogą być prezentowane w Exposé i w specyfikacji
  • Dla układu widoków projektu dostępny jest dodatkowa wersja układu „Okna 1-3”, w którym zamiast perspektywy prezentowany jest widok z boku. Ten układ można wybrać w menu Widok i nazywa się „Widok konstrukcyjny w układzie 1-3 okien”
  • Space Mouse od producenta 3Dconnexion można stosować w projekcie dla lepszej nawigacji. Space Mouse umożliwia obustronne projektowanie i uzupełnia „zwykłą” mysz o możliwość realizacji kompleksowych ruchów 3D w perspektywie i aksonometrii W widokach 2D Space Mouse służy do przybliżania i przesuwania widoku
  • Import i eksport do formatu CAD SVG został opracowany ponownie. Dane 2D konturów można teraz importować i eksportować w skali 1:1. Jest to bardzo praktyczne np. do zastosowania w Shaper Origin
  • W zagnieżdżonym podziale techniki meblowej dostępna jest nowa funkcja „Zmiana kierunku”, za pomocą której można odbić ciąg podziału
  • W technice meblowej dostępne jest nowe makro, za pomocą którego można otwierać zewnętrzne programy. Tego makra można używać, aby zautomatyzować bardziej złożone procesy w przygotowaniu pracy
  • Kiedy z listy w optymalizacji docięcia techniki meblowej zostaną wybrane elementy, te obiekty wyświetlane są również w widokach 3D