Aktualizacja Palette CAD 9.10

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD.

 • Dostępny jest import plików PDF, który może wczytywać projekty 2D jako dokładne wektory
 • W ten sposób możliwe jest wykorzystywanie wysyłanych jako PDF planów architektonicznych, które można wykorzystać jako szablon konstrukcyjny
 • W przypadku importu DXF/DWG wyświetlany jest podgląd, aby zaznaczyć fragment i tylko ten fragment wczytać do projektu
 • W imporcie DXF/DWG wyświetlane są warstwy (layer) i mogą być pojedynczo ukrywane
 • Obrazy (bitmapy) mogą być wczytywane jako obiekt bez grubości. W ten sposób jest np. możliwe bezpośrednie położenie zeskanowanego rzutu na podłogę, jako szablon konstrukcyjny
 • Dostępny jest nowy prosty sposób, aby utworzyć z kilku materiałów materiał wielokrotny
 • Obrazy panoramiczne 360° mogą być używane jako tło dla kamer
 • Aby to osiągnąć, można utworzyć materiał z panoramą
 • Panorama może być również sfotografowaną panoramą 360°
 • Palette Move może teraz tworzyć stereofoniczne obrazy panoramiczne jako VR
 • Obrazy panoramiczne dla Palette Move mogą być łączone z odnośnikami w taki sposób, aby obserwator mógł przechodzić od jednej panoramy do kolejnej panoramy (Plik / Eksport / Utwórz wirtualną wycieczkę)
 • Podczas generowania wirtualnej wycieczki można wczytywać również sfotografowane panoramy
 • Panoramiczne obrazy mogą być tworzone w taki sposób, aby można je było przesyłać do Facebooka
 • W przypadku animowanych obiektów możliwe jest teraz również animowanie podobiektów, które w projekcie nie mogą być wybierane jako podgrupy
 • Wzory płytek, które tworzone są jako mieszanina różnych płytek (Patchwork), mogą być teraz ustawiane w taki sposób, aby obok siebie nie mogły leżeć jednakowe płytki
 • Powłokę podłogi z płytek można teraz w prosty sposób usunąć w obszarze ustawień po lewej stronie, aby na tej powierzchni ułożyć nowe płytki