Aktualizacja Palette CAD 9.06

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD.

• Jeśli tworzone jest pomieszczenie w obmiarze, przy wprowadzaniu danych można wstawiać lub usuwać poszczególne ściany.
• W menu rysowania dostępna jest opcja, aby przy wygenerowaniu rysunku zastosować widok kolorowy jako tło w widoku „projekt 2D”. W ten sposób na kolorowych z widokiem krawędzi krawędzie mogą być edytowane jako elementy 2D.
• W technice płytek dostępny jest obraz z pojedynczych płytek n x m, który może zostać automatycznie ułożony (swobodny obraz z płytek).
• Płyta stolarska zapisuje zmiany w kolejności operacji.
• Istnieje możliwość przekształcenia wersji beta Palette CAD na wersję główną, dzięki czemu po dwukrotnym kliknięciu na projekt uruchomiona zostaje wersja beta. W tym celu musi należy żądaną wersje uruchomić jeden raz jako administrator.
• Możliwe jest przeniesienie aktualizacje programu bez konieczności pobierania na inny komputer.
• W edytorze obiektów zmieniony został wpis układu współrzędnych części.
• Wiele drobnych poprawek i ulepszeń.