Aktualizacja Palette CAD 9.03

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD.

• Rysowanie 2D: Przy generowaniu rysunku przekroju można automatycznie wygenerować kreskowanie płaszczyzn przekrojów.
• Widok krawędzi i prezentacja elementów 2D w trybach prezentacji zostały opracowane ponownie.
• Ponownie opracowano prezentację obiektów, które nie mogą być ukryte.
• W płycie meblowej ponownie opracowano obróbkę dynamiczną i prezentację sąsiadujących obiektów.
• Zakończono wstępne prace techniczne dla techniki meblowej 4.0. Dla techniki meblowej 4.0 wymagana jest przynajmniej wersja 9.03.